OTA YHTEYTTÄ
Selkähoito

Joustava ja itsenäinen työ kasvattaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä

Itsenäisesti työskentelevät myyjät ansaitsevat usein paremmin kuin palkkalistalla olevat kollegansa sekä nauttivat paremmasta työn ja vapaa-ajan suhteesta. Itsenäisessä työssä menestyminen vaatii kuitenkin intohimoista asennetta. Hyvinvointialan työntekijöitä yhdistää usein vahva halu auttaa, mikä motivoi myös Finate Oy:n työntekijöitä.

Yksi yleisimmistä syistä ryhtyä itsenäiseksi työntekijäksi on se, että työaikansa voi rakentaa itse. Finatella työskentelyssä on useita toimintamalleja, joista työntekijä voi rakentaa itselleen toimivan kokonaisuuden. Vapain vaihtoehto on kuluttajamyynti, kun taas yritysmyynti on enemmän aikataulutettua. Osa henkilöstöstä haluaa työskennellä viikonloppuisin, ja tekee siten töitä messuilla.

”Omiin ansioihin pystyy vaikuttamaan säätelemällä työn määrää,” kertoo Kirsi Kurvinen, joka on työskennellyt Finatella jo yli yhdentoista vuoden ajan.

Kurvinen on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja työterveyshoitaja, ja hänellä on hoitoalalta yli 12 vuoden kokemus. Hän kertoo, että työ on merkittävästi erilaista esimerkiksi työehtosopimuksin säädeltyyn hoivakotityöhön verrattuna. Yrittäjähenkiseksi tunnustautuva Kurvinen nauttii työn vaihtelevuudesta, vapaudesta ja liikkuvuudesta.

”Työ myös joustaa silloin, kun oma perheesi tai lähipiirisi tarvitsee aikaasi enemmän.”

Yrittäjähenkinen asenne auttaa itsenäisessä työssä pitkälle. Alasta riippumatta itsenäisellä työntekijällä tulee olla itsekuria, hyvä ajanhallintakyky ja taipumus tehdä työtä enemmän tilanteen vaatiessa. Kurvinen itse kokee työn haasteiksi lähinnä huonot kelit ja pitkän talven: työmatkat ja siirtymät voivat olla toisinaan pitkiä, sekä kelit arvaamattomia.

Intohimo auttaa eteenpäin hyvinvointialalla

Hyvinvointialalla menestymiseksi ei ole välttämätöntä olla terveysalan ammattilainen, mutta alan työntekijöitä usein yhdistää halu auttaa asiakkaitaan. Kurvinen on iloinen siitä, että pääsee työssään hyödyntämään hoitoalan työkokemusta ja tietotaitoa.

”Terveydenhuoltoalan koulutus ja kokemus on edustajan työssä hyväksi, se tuo varmuutta sekä luo luottamusta. Myös Finate antaa hyvän ja kattavan koulutuksen, ja ainahan voi tyydyttää tiedonjanoaan opiskelemalla itse lisää.”

Kurvinen tekee itse eniten yritystapahtumia, joille löytyykin tarvetta. Terveyden ja hyvinvoinnin ala on tällä hetkellä merkittävässä kasvussa, mikä näkyy Kurvisen työssä esimerkiksi kasvavana kiinnostuksena ergonomiaa kohtaan.

”Työiän pidentyessä ergonomiaan kiinnitetään paljon huomiota – erityisesti yksityisen puolen työnantajat satsaavat henkilöstönsä hyvinvointiin”, kertoo asenteiden muuttumisesta iloitseva Kurvinen.

Itsenäinen, mutta ei kuitenkaan yksin

Itsenäisen työn muotoja on monia. Työnantajalta ja kollegoilta saadun tuen määrä riippuu yrityksestä, minkä vuoksi on hyvä tutustua työnantajan tarjoamiin etuihin ja koulutukseen. Vaikka Finatella työtä tehdään yksin, on kollega kuitenkin aina puhelinsoiton päässä. Työntekijät vaihtavat keskenään kuulumisia ja auttavat tarvittaessa.

Kurvinen kokee, että Finatella on hyvä henki ja tsemppi päällä. Yrityksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja näkyvyyttä lisätään. Esimerkkeinä hän listaa Facebookin, yritysilmeen, työtakit ja markkinoinnin yleensäkin. Työntekijän on helpompi keskittyä itse työn tekemiseen, kun yritys tukee käytännön asioissa.

”Sovittuna esittelyaikana edustaja pystyy keskittymään pelkästään asiakkaansa hyvinvointiin ja ongelmien ratkaisemiseen”, kuvailee Kurvinen.

Positiivinen asiakaspalaute motivoi koko Finaten henkilökuntaa, esimiehiä myöten. Finaten liiketoimintajohtaja Mika Ilmoniemi kertoo, että työssä ehdottomasti tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat.

”Asiakkaat ovatkin poikkeuksetta iloisia, kun niska- ja selkäasiat on saatu kuntoon”, Ilmoniemi sanoo.

Myös Ilmoniemi on ollut aina kiinnostunut hyvinvoinnista ja terveydestä. Hän on toiminut alalla jo 90-luvun alusta, ja Finatella 12 vuoden ajan. Ilmoniemi kouluttaa paljon kentällä ja tapaa työssään monia ihmisiä.

”Kaikkia Finatelaisia yhdistää aito auttamishalu”, luonnehtii Ilmoniemi. ”Aito kiinnostus ja halu auttaa näkyy ulospäin ja välittyy asiakkaalle.”

Liiketoimintajohtaja Ilmoniemellä on kaupallinen koulutus ja urheilutausta. Hän iloitsee siitä, että Finate pystyy tarjoamaan hyvän ja turvallisen työpaikan usealle kymmenelle työntekijälle.

”Henkilökunnassamme on useita, jotka saavuttavat lähivuosina kaksikymmentä työvuotta Finaten palveluksessa – se todistaa, että teemme oikeita asioita. Työllemme on tarvetta ja henkilöstö on tyytyväinen”, kuvailee Ilmoniemi hyväntuulisena.

Finate on yritys, jonka tuotevalikoimista löytyy tuotteita, jotka ennaltaehkäisevät ja hoitavat. Tavoitteenamme on pitää yllä hyvinvointia ja tarjota terveempää elämää. Tutustu tuotteisiimme täällä.

Ota yhteyttä

Soita tänään

Cart Overview